hot links menu

Ditt IP-nummer

54.80.97.221

Systemstatus

Datub DNS-system
Datub FTP-arkiv
Datub Webbhotell

Välkommen till Datub

Datub har funnits och verkat i Uppsala sedan 1988
Vår verksamhet är koncentrerad på att marknadsföra kvalitetsprodukter och kvalificerade tjänster när det gäller datorer, nätverk och kommunikation.
För att bibehålla vår kompetens och för att ständigt följa utvecklingen satsar vi mycket energi och resurser på egen utbildning.
Din företagsleverantör i Uppsala av lösningar för datakommunikation
Effektiv infomationssökning och utbyte av data kräver ett nätverk av väl fungerande medier. Vill Du sitta hemma och arbeta med full kontakt med omvärlden, så löser vi det. Är företaget utlokaliserat på flera orter så binder vi ihop det till en enda enhet. Vi hjälper Dig med allt från lokala nätverk till kopplingar mot internet.

Med människan i centrum
Datorn är ett verktyg som är till för att förenkla och underlätta Ditt arbete. Vi kan anpassa Ditt system efter de behov Du har. Vår målsättning är att ge Dig ett kostnadseffektivt verktyg att söka, bearbeta och förmedla information med.
Med rätt verktyg och medel kan Du från hemmaplan kommumicera och utbyta information med andra människor som befinner sig någon annanstans i världen. Vi vill skapa ett mänskligt sätt att arbeta för Dig och Dina medarbetare i dagens digitala värld.

Kvalitet och kunnande
Vi har alltid satt kvaliteten i centrum för våra lösningar Datubs konkurrenskraft ligger i kunnande och kvalitetstänkandet.
När Du anlitar oss, anlitar Du både en samtalspartner med egna erfarenheter som användare och en rådgivare med kunskap och kompetens om såväl produkter som kommunikationslösningar.

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan bygga upp ett långvarigt samarbete, där Du som kund alltid står i centrum.

 
Support Datub